Friday Night League Results

Kites IRC button
Kites ECHO button
Whitesail button